Όροι και Προϋποθέσεις της Αμφίδρομης Προώθησης παραπομπών του Viber Pay

Όροι και Προϋποθέσεις της Αμφίδρομης Προώθησης παραπομπών του Viber Pay (For English see below)


Για τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις παραπομπές μεταβλητής ανταμοιβής (με τροχό της τύχης), ανατρέξτε εδώ.


Χαιρόμαστε που θέλετε να λάβετε μέρος στην Αμφίδρομη Προώθηση παραπομπών του Viber Pay (στην «Προώθηση»).

Η συμμετοχή σας στην Προώθηση διέπεται από τους παρόντες όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι»). Συμμετέχοντας στην Προώθηση συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, επομένως διαβάστε προσεκτικά τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, δεν πρέπει να συμμετάσχετε στην Προώθηση. Ως «Viber» νοείται η Viber Media S.à r.l., εταιρεία που έχει συσταθεί στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, με γραφεία στη 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.


Συμμετέχοντες. Για να είστε επιλέξιμος για την Προώθηση, εσείς (ή ο «Παραπέμπων») πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό στο Viber Pay και να διαθέτετε την εφαρμογή Viber στην κινητή συσκευή σας.

Η Προώθηση:


Για να λάβετε μέρος στην Προώθηση, πρέπει να κοινοποιήσετε τον μοναδικό σύνδεσμό σας σε κάποιον άλλο (τον «Παραλήπτη»). Ο Παραλήπτης δεν είναι ανάγκη να είναι στο Viber τη στιγμή της κοινοποίησης, αλλά πρέπει:

να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Viber,

να κάνει κλικ στον σύνδεσμό σας,

είτε να είναι ήδη μέλος του Viber είτε να μπει στο Viber,

να βρίσκεται σε χώρα όπου είναι διαθέσιμο το Viber Pay και να μπει στο Viber Pay (δηλαδή δεν μπορεί να είναι τρέχον μέλος του Viber Pay ή να έχει μπει στο Viber Pay στο παρελθόν). Ο Παραλήπτης θα πρέπει να περάσει τη διαδικασία onboarding και είτε την τυπική είτε την ενισχυμένη επαλήθευση. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό για οποιονδήποτε λόγο, ούτε εσείς ούτε ο Παραλήπτης δεν θα μπορέσετε να λάβετε Ανταμοιβή (όπως περιγράφεται παρακάτω),

να έχει μπει στο Viber Pay προσθέτοντας 1€ μέσω κάρτας,


όλα τα παραπάνω βήματα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον Παραλήπτη εντός 7 ημερών από τη συμφωνία συμμετοχής και πριν από το πέρας της Προθεσμίας (εάν ο Παραλήπτης έχει ξεκινήσει ήδη την εκτέλεση και η Viber τερματίσει την Προώθηση ο Παραλήπτης θα εξακολουθήσει να μπορεί να ολοκληρώσει εντός του χρονικού διαστήματος 7 ημερών) («Προϋποθέσεις Ανταμοιβής»). Και εσείς και ο Παραλήπτης θα χάσετε το δικαίωμα Ανταμοιβής, εάν ο Παραλήπτης δεν μπορέσει να συμμορφωθεί με τις Προϋποθέσεις Ανταμοιβής για οποιονδήποτε λόγο,

Εάν τόσο εσείς όσο και ο Παραλήπτης συμμορφωθείτε με τα παραπάνω βήματα, τους παρόντες Όρους και όλους τους υπόλοιπους ισχύοντες όρους, θα λάβετε χρηματική αξία στον λογαριασμό σας στο Viber Pay ως ανταμοιβή («Ανταμοιβή»). Το ποσό που θα λάβετε εσείς και ο Παραλήπτης εμφανίζεται στην οθόνη παραπομπών του Viber Pay. Η Ανταμοιβή υπόκειται στο διαθέσιμο όριο του υπολοίπου σας, επομένως εάν έχετε ήδη φτάσει το διαθέσιμο υπόλοιπό σας, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ενισχυμένη επαλήθευση προτού μπορέσετε να λάβετε την Ανταμοιβή σας.

Τόσο εσείς όσο και ο Παραλήπτης θα λάβετε μία ειδοποίηση μόλις γίνει η πληρωμή της Ανταμοιβής.

Λάβετε υπόψη ότι ένας Παραλήπτης μπορεί να λάβει μόνο μία πληρωμή για τη συμμετοχή του στο Viber Pay στο πλαίσιο μιας προωθητικής εκστρατείας.


Η μέγιστη αξία ανταμοιβής που μπορείτε να λάβετε σε μηνιαία βάση αναφέρεται στην οθόνη Παραπομπών Viber Pay. Εάν την υπερβείτε, μπορείτε να εξακολουθήσετε να παραπέμπετε άτομα, αλλά εσείς δεν θα λάβετε Ανταμοιβή. Ο Παραλήπτης ενδέχεται μολαταύτα να λάβει Ανταμοιβή, εάν αυτό δηλώνεται στην οθόνη παραπομπών του Viber Pay.

Η Viber ενδέχεται να απαγορεύσει σε εσάς ή σε έναν Παραλήπτη τη συμμετοχή στην Προώθηση ή τη λήψη μίας Ανταμοιβής (ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει κατάλληλη) εάν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι εσείς ή ένας Παραλήπτης επιχειρείτε να υπονομεύσετε τη νόμιμη λειτουργία της Προώθησης μέσω απάτης, εξαπάτησης, πειρατείας, δόλου, άλλης αθέμιτης πρακτικής ή ότι δεν συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους του Viber ή την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την Προώθηση. Εσείς/ ο Παραλήπτης πρέπει να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα που απαιτούνται και να πληρείτε όλα τα κριτήρια επιλογής, για να λάβετε μια Ανταμοιβή. Εάν δεν το κατορθώσετε αυτό για οποιονδήποτε λόγο εντός 45 ημερών μετά από την ειδοποίηση που αναφέρεται στο 1.1.7. εσείς/ ο Παραλήπτης θα χάσετε το δικαίωμα Ανταμοιβής.

Η Προώθηση θα πραγματοποιηθεί από 20/02/23 μέχρι να τερματιστεί από εμάς (η «Προθεσμία»).

Περιορισμός της ευθύνης:


Η VIBER ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΛΑΒΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η VIBER ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ Ή ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VIBER ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.


ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ VIBER ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΒΛΑΒΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ.

Γενικά.


Η Viber επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει την Προώθηση ή οποιοδήποτε μέρος της και τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων των Προϋποθέσεων Ανταμοιβής και της Ανταμοιβής) ή να διακόψει την Προώθηση αυτή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Viber και χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους της. Οι αποφάσεις της Viber για όλα τα ζητήματα που διέπουν την Προώθηση θα είναι οριστικές.

Η Προώθηση και οι παρόντες Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Τυχόν διαφορές θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Αγγλία και την Ουαλία.

Οι παρόντες Όροι προσφέρονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, οπότε σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ελληνικοί όροι.Viber Pay 2-Sided Referral Terms and Conditions

For terms and conditions regarding the variable reward referrals, please see here.


We are happy that you wish to take part in the Viber Pay 2-Sided Referral promotion (the "Promotion").

These terms & conditions (the "Terms") govern your participation in the Promotion. By participating in the Promotion, you agree to be bound by these Terms, so please read these Terms carefully. If you do not agree to be bound by these Terms, you should refrain from participating in the Promotion. "Viber" means Viber Media S.à r.l., a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg, having offices at 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.


Participants. In order to be eligible for the Promotion, you (or the “Referrer”) must have an active Viber Pay account, and have the Viber App on your mobile device.


The Promotion:

In order to take part in the Promotion you must share your unique link with someone else (the “Recipient”). The Recipient need not be on Viber at the time of sharing but they must:

meet Viber’s eligibility criteria;

click your link;

either already be a member of Viber or join Viber;


be in a country where Viber Pay is available and join Viber Pay (i.e. they cannot be current members of Viber Pay or have joined previously). The Recipient will be required to pass onboarding and either standard or enhanced verification. If they are unable to do so for any reason neither you nor the Recipient will be able to claim a Reward (as described below);

having joined Viber Pay top up by €1, by card;


all of these steps must be performed by the Recipient within 7 days from agreeing to participate and before the end of the Term (if the Recipient has already begun performance and Viber terminates the Promotion the Recipient will still be able to complete within the 7 day period) (the “Reward Requirements”). Both you and the Recipient will lose the right to a Reward if the Recipient is unable to comply with the Reward Requirements for any reason;

If the above steps, these Terms and all other applicable terms are complied with both you and the Recipient will receive a monetary value to your Viber Pay account as a reward (the “Reward”). The amount that both you and the Recipient will receive is indicated in the Viber Pay referral screen. The Reward is subject to your available balance limit, so, if you have already reached your available balance you will be required to undertake enhanced verification before you can receive your Reward.


Both you and the Recipient will receive a notification when the Reward is paid.

Note, a Recipient can only be paid once for joining Viber Pay under a referral campaign.

The maximum reward value you can get on a calendar monthly basis is indicated in the Viber Pay Referral screen. If you exceed this, you can still refer people but you will not receive a Reward. The Recipient may still obtain a Reward if stated in the Viber Pay referral screen.


Viber may prohibit you or a Recipient from participating in the Promotion or winning a Reward (or any other action it deems appropriate) if, in its sole discretion, it determines that you or a Recipient are attempting to undermine the legitimate operation of the Promotion by fraud, cheating, hacking, deception, other unfair practice or are in non compliance with applicable Viber terms or applicable law relevant to the Promotion. You/ the Recipient must complete all steps required and pass all eligibility criteria to receive a Reward. If you are unable to do so for any reason within 45 days after the notification mentioned in 1.1.7. you / the Recipient will lose the right to a Reward.


The Promotion shall take place from 20/02/23 until terminated by us (the “Term”).

Viber may, at its sole discretion, and at any time i. cancel any outstanding Reward granted (or any part thereof), or ii. require you or the Recipient to repay the amount corresponding to the reward value (or any overpayment), or iii. recover the amount corresponding to the reward value (or any overpayment) , if the Reward (or any part thereof) is granted: i. in contravention to these Terms, ii. any applicable law, or iii. in error.

Limitation of Liability:


VIBER AND EACH OF ITS AFFILIATES, AND/OR EACH OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, SERVANTS OR AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGE ARISING FROM YOUR PARTICIPATION IN THE PROMOTION INCLUDING ANY CLAIM RELATED TO THE REWARDS. THESE EXCLUSIONS INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOST DATA, LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF VIBER HAD BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF AND REGARDLESS OF THE LEGAL OR EQUITABLE THEORY UPON WHICH THE CLAIM IS BASED. BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR THE LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, IN SUCH STATES OR JURISDICTIONS, VIBER'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW.


AS A CONDITION OF YOUR PARTICIPATION IN THE PROMOTION, YOU AGREE TO RELEASE VIBER AND EACH OF ITS AFFILIATES, AND/OR EACH OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, SERVANTS OR AGENTS, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, FROM AND AGAINST ANY AND ALL LIABILITY, LOSS, CLAIMS, DEMANDS OR ACTIONS OF ANY KIND WHATSOEVER FOR INJURIES, DAMAGES, OR LOSSES TO PERSONS OR PROPERTY WHICH MAY BE SUSTAINED IN CONNECTION WITH SUBMITTING AN ENTRY OR OTHERWISE PARTICIPATING IN ANY ASPECT OF THE PROMOTION;


General.

Viber reserves the right to change the Promotion or any part thereof and these Terms (including the Reward Requirements and a Reward.), or discontinue this Promotion at any time without notice, at Viber's sole discretion, and without any liability on its part. Viber’s decisions on all matters involving the Promotion will be final.

The Promotion and these Terms will be governed by the laws of England and Wales. Any disputes will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in England and Wales.

These Terms are offered in Greek and in English, in the case of any conflict the Greek terms shall prevail.© 2023, Viber Media S.à r.l. All Rights Reserved