Офіційні правила рекламної Акції 

«Розіграж у Viber чатбот з Google Pay»

  (надалі – Акція)

Нова редакція від 03 лютого 2021 року

1.   Організатори та Виконавці Акції

1.1.  Організатором 1 Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фанбері Івентс"(далі – «Організатор 1»), код ЄДРПОУ 42985198. Місцезнаходження Організатора: _проспект Перемоги, буд.68/1, офіс 62, м.Київ, 03113.

1.2.  Організатором 2 Акції є Viber Media S.a.r.l (далі – «Організатор 2»). Місцезнаходження Організатора: 2 Rue du Fosse, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy de Luxembourg.

Організатор 1 та Організатор 2 разом надалі іменуються Організатор або Організатори.

1.3.  Виконавцем Акції є Фізична особа-підприємець Писарєва Ірина Валеріївна (надалі - Виконавець), код ЄДРПОУ 3035424140. Місцезнаходження Виконавця: 07400, Київська область, Бровари, вул. В`ячеслава Чорновола 6а, квартира 633.

2.   Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1.  Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції/послуг, а саме використання за допомогою Google Pay  через додаток Viber, привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції/послуг, що реалізується  Організатором Акції  в рамках його господарської  діяльності.

2.2.  Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті https://lp.viber.com/chatbotpayments-legal/ (далі – Сайт).

 

2.3.  УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

2.4.  Термінологія та поняття, які використовуються в даних офіційних правилах:

2.4.1.Доба - відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.

2.4.2.Транзакція – оплата товарів та/або послуг за допомогою додатку Viber та системи Google Pay на суму від 50,00 (п’ятдесят) грн., по якій не було здійснено повернення грошових коштів або скасування.

2.4.3.База Транзакцій – база у яку вносяться всі Транзакції у вигляді Коду, які здійсненні протягом строку проведення Акції, зазначений у п.3.1. Правил.

 

2.4.4.Код – Viber ідентифікатор, який присвоюється кожній Транзакції та вноситься у базу Транзакцій. 

 

2.4.5.Унікальний Учасник Акції - Учасник Акції з належним лише йому унікальним номером мобільного телефону та унікальними паспортними даними громадянина України.

3.          Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1.  Строк проведення Акції: Акція триває (період здійснення Транзакції для участі в Акції) з 00:00 годин 07 грудня 2020 року по 23:59 години 03 березня 2021 року включно (далі – «Строк проведення Акції»). При цьому, Акція проводиться в 3 (три) етапи -  з 00:00 годин 07 грудня 2020 року по 23:59 години 03 січня 2021 року (далі - 1 етап проведення Акції), 00:00 годин 04 січня 2021 року по 23:59 години 14 лютого 2021 року (далі - 2 етап проведення Акції) та  00:00 годин 15 лютого 2021 року по 23:59 години 28 лютого 2021 року (далі - 3 етап проведення Акції).

 

 

3.2.  Строки  визначення Переможців Акції, що отримають Заохочення, які вказані в розділі 6 цих Правил:

 

3.2.1. 1 етап проведення Акції – 05 січня 2021 року;

 

3.2.2. 2 етап проведення Акції – 15 лютого 2021 року;

 

3.2.3. 2 етап проведення Акції – 01 березня 2021 року.

 

3.3.  Акція проводиться по всій території України, із врахуванням зазначеного в п. 7.3 даних Правил (далі – Місце проведення Акції).

4.Учасники Акції

4.1.  В Акції можуть брати участь  фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та  які в Період проведення Акції здійснили Транзакцію (далі – «Учасник» або «Учасники»).

 

4.2.  Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

– працівники Організатора і Виконавця та члени їхніх сімей;

– власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;

– іноземці та особи без громадянства;

– участь в Акції осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

4.3.  Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

 

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися цих Правил та вимог користування Сайтом;

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Акції та участі в Акції інших Учасників;

 

4.4.  Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником Транзакції.

4.5.  Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, що вказані в розділі 5 цих Правил.

 

 

5.Фонд Заохочень

5.1. Фонд Заохочень Акції (надалі разом - Заохочення) складається з 15 (п’ятнадцять) мобільних телефонів Samsung Galaxy S20. Допускається заміна Заохочень на інші, еквівалентної вартості.

5.2. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за рішенням Організатора шляхом внесення відповідних змін до Правил.

5.3. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, модель  Заохочень тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на Сайті. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати  очікуванням Учасників.

5.4. Грошовий еквівалент Заохочень не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

5.5. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками  після їх одержання, за неможливість Учасниками  скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

5.6. Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

5.7. Кожен Учасник Акції може отримати загалом не більше одного  Заохочення за весь Строк проведення Акції.

 

6. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень.

 

6.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, необхідно:

6.1.1.  протягом періоду проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил, здійснити Транзакцію.

6.2. Після успішного виконання Транзакції, дані про таку Транзакцію вносяться у Базу Транзакцій, у форматі Коду.

 

6.3. Учасник може здійснити необмежену кількість Транзакцій протягом Строку проведення Акції.

УВАГА! Транзакції від одного Учасника можуть проводитись лише з використанням одного облікового запису створеного у системі Google Pay.

6.4. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень (далі – Учасник, який отримав право одержати Заохочення) проводиться наступним шляхом:

 

6.4.1. Визначення 7 (семи) Учасників Акції, кожен з яких здобуде право на отримання 1 (одного) Заохочення (далі – Переможець Акції) 1 етапу проведення Акції, проводиться у строки зазначені у п. 3.2.1. Правил, шляхом випадкового комп’ютерного вибору (рандомний відбір) серед усіх Кодів внесених у Базу Транзакцій протягом 1 етапу проведення Акції. Під час визначення Переможців Акції визначаються також 7 (семи) резервних Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення, у разі відмови/небажання Учасника Акції, який був визначений Переможцем Акції, від Заохочення. Виконавець та/або залучені ним треті особи інформують Переможців Акції про отримання ними права на отримання Заохочення шляхом здійснення телефонного дзвінка протягом 1 робочих днів від дня проведення розіграшу.

 

 

6.4.2. Визначення 4 (чотирьох) Учасників Акції, кожен з яких здобуде право на отримання 1 (одного) Заохочення (далі – Переможець Акції) 2 етапу проведення Акції, проводиться у строки зазначені у п. 3.2.2. Правил, шляхом випадкового комп’ютерного вибору (рандомний відбір) серед усіх Кодів внесених у Базу Транзакцій протягом 2 етапу проведення Акції. Під час визначення Переможців Акції визначаються також 4 (чотирьох) резервних Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення, у разі відмови/небажання Учасника Акції, який був визначений Переможцем Акції, від Заохочення. Виконавець та/або залучені ним треті особи інформують Переможців Акції про отримання ними права на отримання Заохочення шляхом здійснення телефонного дзвінка протягом 1 робочого днів від дня проведення розіграшу.

 

 

6.4.3. Визначення 4 (чотирьох) Учасників Акції, кожен з яких здобуде право на отримання 1 (одного) Заохочення (далі – Переможець Акції) 2 етапу проведення Акції, проводиться у строки зазначені у п. 3.2.3. Правил, шляхом випадкового комп’ютерного вибору (рандомний відбір) серед усіх Кодів внесених у Базу Транзакцій протягом 2 етапу проведення Акції. Під час визначення Переможців Акції визначаються також 4 (чотирьох) резервних Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення, у разі відмови/небажання Учасника Акції, який був визначений Переможцем Акції, від Заохочення. Виконавець та/або залучені ним треті особи інформують Переможців Акції про отримання ними права на отримання Заохочення шляхом здійснення телефонного дзвінка протягом 1 робочого днів від дня проведення розіграшу.

 

 

 

6.5. Організатор/Виконавець  не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з реєстрацією Кодів.

6.6. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.7. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

6.8. Після визначення кожного з Учасників, які отримали право на отримання  Заохочення  представник Виконавця та/або залучених ним третіх осіб зв'язується з Учасником за телефоном, який був вказаний Учасником при реєстрації у системі Google Pay і просить надати документи, зазначені в п.7.2. цих Правил Виконавцю шляхом надіслання на електронну адресу, вказану таким представником.

 

 

7. Порядок та строки отримання Заохочень

7.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

7.1.1. Заохочення відправляються представниками Виконавця або залученими ним третіми особами за допомогою Нової пошти, протягом 7 календарних днів з моменту визначення відповідних Учасників Акції, які здобули право на отримання  Заохочення, право на отримання якого було отримано таким Учасником, та надання таким Учасником усіх необхідні для отримання Заохочення даних згідно з умовами Правил, у вигляді посилки відповідному Учаснику Акції у відділення Нової пошти, яка обслуговує адресу відповідного Учасника Акції, що здобув право на отримання відповідного Заохочення. Якщо адреса відповідного Учасника Акції знаходиться на тимчасово окупованій території України та/або в зоні проведення ООС (АТО), Заохочення надсилаються у відділенні Укрпошти чи Нової пошти, яке знаходиться поза межами вказати територій та є територіально найближчим до адреси Учасника Акції.

Фактом отримання Заохочення Акції відповідним Переможцем Акції є  отримання посилки у відділенні Нової пошти.

 

 

!УВАГА! У випадку не отримання Заохочення у відділенні Нової пошти протягом строку безкоштовного зберігання, відповідно до правил Нової пошти, Учасник Акції втрачає право на отримання такого Заохочення, а посилка повертається Виконавцю.

7.2. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення для його отримання повинен протягом 2 календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу ip@bna.com.ua та, за необхідності, шляхом надіслання на поштову адресу, що була повідомлена Учаснику представником Виконавця, наступні документи:

-     скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4 сторінка з реєстрацією),

-    скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру,

-    інформацію про відділення Нової пошти, на якому Переможець Акції отримуватиме Заохочення,

-    інші документи за необхідності зокрема, але не обмежуючись, письмову згоду на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень, письмову згоду на використання імені та зображення Учасника в рекламі;

7.3. Організатор/Виконавець  не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника та у разі настання обставин непереборної сили.

УВАГА! Виконавець/Організатор не здійснюють відправку Заохочень на  територію зони проведення ООС (Операція об’єднаних сил), Автономну Республіку Крим та тимчасово окуповані території України.

Будь-які претензії від Учасників з причин вказаних вище у цьому пункті не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

8. Обмеження

8.1. Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного облікового запису у системі Google Pay. В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких Заохочень в рамках цієї Акції.

8.2. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси номеру мобільного телефону в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників Акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

 

9. Додаткові умови Акції.

9.1. Заохочення  можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.

9.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасником.

9.3. Обов’язок по несенню усіх податкових зобов’язань у зв’язку з формуванням та врученням Фонду Заохочень Акції Переможцям Акції, врученням Заохочень, якщо інше не передбачено даними Правилами, покладається на Виконавця, з урахуванням норм чинного законодавства України.

9.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

9.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

9.6. Організатор/Виконавець  залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами.

9.7. Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Заохочень , які можуть отримати Учасники.

9.8. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов’язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо.

9.9. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками  і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.10. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам повідомляється:

9.10.1.  Володільцем персональних даних Учасників є Організатор;

9.10.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

9.10.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасників тощо;

9.10.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам), знеособлення, знищення персональних даних;

9.10.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також Технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

9.10.6. персональні дані Учасників  без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.10.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

9.10.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого такі персональні данні Учасників Акції зберігаються з метою їх використання для рекламних та маркетингових цілей Організатора. 

9.10.8. Учасники  можуть відкликати згоду на обробку персональних даних  надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

9.10.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення володіють всіма правами передбаченими статтею 8  Закону України «Про захист персональних даних».

9.11. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою  (в тому числі, Учасник надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси та номери мобільних телефонів Учасників  повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники  автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

9.12. Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати  таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.13. Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено у спосіб, що вказаний в п. 2.2. цих Правил.

9.14. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти Учасників та інші персональні данні Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Беручи участь у Акції, кожен Учасник надає не обмежену строком згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, письмових повідомлень на його поштову адресу, електронних повідомлень на його адресу електронної пошти. Зазначені повідомлення можуть містити новини та/або інформаційні/рекламні  повідомлення від Організатора.